Tải về

Trang chủ>Tải về

1. Howen Demo Video1.1 MDVR Video giới thiệu
1.2 xe buýt Wifi Router khách hàng quản lý

1.3 xe buýt Wifi Router trang Web quản lý
2 HowenQuickStartManual


2.1Howen người dùng Manual_Hero-MST-AT2_V2.0.pdf


2.2Hướng dẫn bắt đầu nhanh cho MD AHD MDVR-V2.0.pdf


2.3RFID hướng dẫn Manual_Company_v2.2.pdf


2.4RFID hướng dẫn Manual_Driver_v2.2.pdf


2.5RFID hướng dẫn Manual_School_v2.2.pdf3 Howen APP


3.1 hệ điều hành android


3.1.1 Anh HÙNG CMS_v3.0.3.apk

https://Play.Google.com/Store/Apps/details?id=com.HW.VSS.activityandamp;hl=en


Kiểm tra điện thoại di động 3.1.2Howen

https://Play.Google.com/Store/Apps/details?id=com.herocms.mdvr.directandamp;hl=en3.2IOS


3.2.1HERO CMS

https://iTunes.Apple.com/CN/App/Hero-CMS/id1108051406?Mt=8


Kiểm tra điện thoại di động 3.2.2Howen

https://iTunes.Apple.com/CN/App/howen-Mobile-Check/id1118829485?Mt=8